3 wise monkeys

collage

(EN)

The source of 3 wise monkeys comes from Buddhist proverb: see no evil, hear no evil, speak no evil what can be interpreted as a instruction about not dwelling on evil thoughts. In Western culture, however, the image of three figures covering ears, mouth and eyes symbolizes code of silence in gangs, or organized crime.(PL)

Trzy mądre małpy wzięły się z Buddyjskiego przysłowia: nie widzę nic złego, nie słyszę nic złego, nie mówię nic złego co można zinterpretować jako naukę by nie trzymać się złych myśli. Natomiast w kulturze zachodniej wizerunek trzech postaci zakrywających uszy, usta i oczy symbolizuje zmowę milczenia w organizacjach przestępczych.

cargo.site
Los Angeles, Calif.